Atribut #[Requires] usnadní kontrolu přístupu

před měsícem od David Grudl  

Atribut #[Requires] umožňuje definovat pravidla pro přístup k presenterům nebo jejich metodám. Představte si, že byste mohli pouhými pár znaky omezit přístup k určitým akcím pouze na POST požadavky, nebo naopak povolit volání pouze z AJAXu. To je nyní možné.

Co atribut umožňuje:

  • Omezení akcí: Můžete říct, že presenter (nebo komponenta) je dostupná jen pro určité akce
  • Omezení HTTP metod: Můžete specifikovat, které HTTP metody jsou pro povolené
  • AJAX Only: Zajistěte, že některé části vaší aplikace budou reagovat pouze na AJAXové požadavky
  • Stejný původ: Omezte přístup k vašim presenterům pouze na požadavky ze stejného původu, tedy chrání před zranitelností CSRF
  • Přístup přes forward: Některé části aplikace mohou být dostupné pouze přes specifické přesměrování

Atribut zvyšuje bezpečnost vaší aplikace, ale také usnadňuje správu a čitelnost kódu. Vše je čistě a jasně definované tam, kde to má smysl.

Zajímá vás, jak #[Requires] implementovat ve vaší aplikaci? Jak začít tento atribut využívat co nejlépe? Podívejte se na: